Статистика просмотров | Архив НУЦЗУ


Архив НУГЗУ


Статистика просмотра документов. TOP 20


Название документаn
Гужва Д.   Професійна мотивація та життєві установки як інтегральна частина професійної спрямованості курсантів УЦЗУ 64
Борисенко В.Г.Ключка Ю.П.Кривцова В.И.   Имитационная модель времени нагрева баллона с водородом до момента его разрушения 43
Абалмасова К.О.Демченко Я.А.Сергієнко О.О.   Соціальна відчуженість осіб, які пережили травмуючу подію 30
Криворотько Г.С.   Психологічний тренінг профілактики та корекції самотності й соціальної депривації моряків далекого плавання 19
Аветісян В.Г.Сенчихин Ю.Н.   Організація аварійно-рятувальних робіт на авіаційному транспорті: навч. посіб. 13
Маляров М.В.   Моніторинг змін природних територій з використанням просторових характеристик 13
Маляров М.В.   Фрактальний моніторинг земної поверхні з використанням математичного пакету MathCad. 12
Криштанович Р.М.   Сучасні підходи щодо професіографічного аналізу екстремальних професій 12
Трегубов Д.Г.   Деструкція хімічних сполук стічних вод процесу коксування вугілля 12
Аветісян В.Г.Сенчихин Ю.Н.Тригуб В.В.   Організація аварійно-рятувальних робіт: Підручник. 11
Абрамов Ю.А.Кальченко Я.Ю.   Выбор метода определения периода проведения регламентных работ датчиков систем ослабления последствий чрезвычайных ситуаций 10
Кравченко О.В.   Основні стратегії регуляції професійного стресу, корекція стресових станів 10
Томчук С. М.   Психологічний аналіз чинників розвитку деструктивних емоційних станів у старшокласників 10
Овсяннікова Я.О.   Особливості професійно — психологічної підготовки працівників МНС 9
Дончак А.М.   Розвиток емоційно-вольової стійкості військовослужбовців в ході підготовки до ведення бойових дій 9
Асоцький В.В.   Форми психічного напруження та види стомлення, що проявляються у рятувальників під час виконання службових обов ‘ язків 9
Сырых В.Н.Тарахно Е.В.   Експертне дослідження пожеж розливу рідин 9
Сенчихин Ю.Н.Сыровой В.В.   Порядок визначення граничної відстані подавання засобів ліквідації аварій і пожеж від основних та спеціальних пожежно-рятувальних машин. 8
Мозговий Г.О.   Соціально-психологічні аспекти проблеми професійного самовизначення особистості 8
Чернова О.Є.   Проблема розвитку комунікативної компетентності майбутніх працівників кримінальної міліції 8


© 2015 — 2019 Центр информационных технологий НУЦЗУ